Zayn & Taylor Swift - I Don't Wanna Live Forever / Превод текст

share improve this answer

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by Lyrics
8,771 Views

Превод текст:iina

Been sitting eyes wide open behind these four walls,
hoping you'd call
Седящ с широко отворени очи зад тези четири страни,
надявайки се да се обадиш

It's just a cruel existence like there's no point hoping at all
Това е просто жестоко съществуване
и няма никакъв смисъл да се надявам въобще

Baby, baby. I feel crazy
Скъпа, скъпа чувствам се лудо

Up all night
Буден цяла нощ

All night and every day
Цяла нощ и всеки ден

Give me something
Дай ми нещо

Оh, but you say nothing
Но не казвай нищо

What is happening to me?
Какво се случва с мен?

I don't wanna live
Не искам да живея

Forever
Вечно

'Cause I know I'll be living in vain
Защото знам, че ще живея напразно

And I don't wanna fit wherever
И не искам да се вписвам където и да е

I just wanna keep calling your name
Просто искам да продължа да повтарям името ти

Until you come back home
Докато не се прибереш вкъщи

I just wanna keep calling your name
Просто искам да продължа да повтарям името ти

Until you come back home
Докато не се прибереш вкъщи

I just wanna keep calling your name
Просто искам да продължа да повтарям името ти

Until you come back home
Докато не се прибереш вкъщи

I'm sitting eyes wide open
and I got one thing stuck in my mind
Седя с широко отворени очи
и имам едно нещо запечатано в съзнанието ми

Wondering if I dodged a bullet or just lost the love of my life
Чудя се ако се изплъзна от куршума
или просто загубих любовта на живота ми

Baby, baby. I feel crazy
Скъпи, скъпи чувствам се лудо

Up all night
Будна цяла нощ

All night and every day
Цяла нощ и всеки ден

I gave you something
Дадох ти нещо

But you gave me nothing
Но ти не ми даде нищо

What is happening to me?
Какво се случва с мен?

I don't wanna live
Не искам да живея

Forever
Вечно

'Cause I know I'll be living in vain
Защото знам, че ще живея напразно

And I don't wanna fit
И не искам да се вписвам

Fit babе
Вписвам скъпи

Wherever
Където и да е

I just wanna keep calling your name
Просто искам да продължа да повтарям името ти

Until you come back home
Докато не се прибереш вкъщи

I just wanna keep calling your name
Просто искам да продължа да повтарям името ти

Until you come back home
Докато не се прибереш вкъщи

I just wanna keep calling your name
Просто искам да продължа да повтарям името ти

Until you come back home
Докато не се прибереш вкъщи

I've been looking sad in all the nicest places
Изглеждах тъжна на всички хубави места

Baby, baby,
Скъпа, скъпа

I feel crazy
Чувствам се луд

I see you around in all these empty faces
Виждам те на всяко от всички тези празни лица

Up all night
Буден цяла нощ

All night and every day
Цяла нощ и всеки ден

I've been looking sad in all the nicest places
Изглеждах тъжна на всички хубави места

Give me something
Дай ми нещо

Оh, but you say nothing
Но не казвай нищо

Now I'm in a cab, I tell 'em where your place is
Сега съм в такси, казвам им къде е твоето място

What is happening to me?
Какво се случва с мен?

I don't wanna live
Не искам да живея

Forever
Вечно

'Cause I know I'll be living in vain
Защото знам, че ще живея напразно

And I don't wanna fit
И не искам да се вписвам

Wherever
Където и да е

I just wanna keep calling your name
Просто искам да продължа да повтарям името ти

Until you come back home
Докато не се прибереш вкъщи

I just wanna keep calling your name
Просто искам да продължа да повтарям името ти

Until you come back home
Докато не се прибереш вкъщи

I just wanna keep calling your name
Просто искам да продължа да повтарям името ти

Until you come back home
Докато не се прибереш вкъщи

I just wanna keep calling your name
Просто искам да продължа да повтарям името ти

Until you come back home
Докато не се прибереш вкъщи

I just wanna keep calling your name
Просто искам да продължа да повтарям името ти

Until you come back home
Докато не се прибереш вкъщи

I just wanna keep calling your name
Просто искам да продължа да повтарям името ти

Until you come back home
Докато не се прибереш вкъщи

Until you come back home
Докато не се прибереш вкъщи

Category
BULGARIAN / ТЕКСТ
Tags
превод

Post your comment

Comments

Be the first to comment